Home > Nieuws > Welzijn en gezondheid

942.000 euro voor bijzondere jeugdbijstand in Vlaams-Brabant (06 oktober 2017)

Verdeeld over bouw, projecten en samenwerking

Vlaams-Brabant geeft in 2017 in totaal 942.000 euro subsidies aan de sector van de bijzondere jeugdbijstand in Vlaams-Brabant:

 • Voor de bouw of renovatie van voorzieningen.
 • Voor time-out projecten.
 • Voor intersectorale samenwerking.

Vlaams-Brabant kampt nog met achterstand

Vlaams-Brabant kampt met een tekort aan capaciteit en gebrekkige infrastructuur. Maar er zijn ook te weinig diensten die de jeugdhulpverlening kunnen opnemen.

Daarom zet de overheid de volgende jaren vooral in op de uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De dagcentra en een deel van de diensten die thuisbegeleiding aanbieden zijn bijvoorbeeld rechtstreeks toegankelijk geworden.

682.075,76 euro voor bouw of renovatie van voorzieningen uit de bijzondere jeugdbijstand

Volgende voorzieningen kregen subsidies:

 • Sporen in Heverlee: 243.750,00 euro voor de nieuwbouw op de site Ten Trappen te Hoeilaart.
 • De Wissel in Leuven: 75.605,00 euro voor de aankoop van gebouw ‘Klein Vlasselaar’ in Wezemaal.
 • Radar in Ternat: 23.530,00 euro voor renovatie van haar pand in Ternat.
 • Huize Levenslust in Linter: 106.722,50 euro voor renovatie van het hoofdgebouw.
 • Monte Rosa in Kessel-Lo: 189.685,00 euro voor renovatie van 3 panden.
 • Jongerencentrum Cidar in Kortenberg: 42.783,26 euro voor renovatie van het hoofdgebouw.

150.000 euro voor time-out projecten

Een time-out is aangewezen als het gedrag van een jongere in een leefgroep te moeilijk wordt of als het tijdelijk te moeilijk is om school te lopen. Een time-out biedt de jongere, zijn leefgenoten en de begeleiders, een afkoelingsperiode. Daarna kan de jongere terug met een schone lei starten. De begeleiders engageren zich om de begeleiding van deze jongeren verder te zetten.

De volgende voorzieningen kregen subsidies:

 • De Wissel in Leuven: 30.000 euro voor Rizsas, dagbesteding bij een time-out in Holsbeek.
 • Alba uit Herent: 30.000 euro voor TOOL, een uitwisselingstime-out en voor crisisontheming, een externe time-out.
 • Sporen vzw uit Heverlee: 30.000 euro voor Reisburo en 30.000 voor De Roulot, beiden zijn een externe time-out.
 • Tonuso Anderlecht: 30.000 euro voor Try out.

110.000 euro voor intersectorale samenwerking

Deze subsidies zijn bedoeld als ondersteuning voor de intersectorale samenwerking rond problematieken in de jeugdhulpverlening. Minstens 3 voorzieningen uit 3 sectoren (bvb. geestelijke gezondheidszorg, algemeen welzijnswerk en bijzondere jeugdbijstand) moeten samenwerken om een problematiek gezamenlijk aan te pakken. Tegelijk is dit een stimulans om over de sectoren heen netwerken te vormen.

De volgende voorzieningen kregen subsidies:

 • De Wissel in Leuven krijgt 20.000 euro voor het Project LINK.
 • Groep INTRO uit Buizingen krijgt 45.000 euro voor het project Netwerk Leerrecht in Asse-Halle-Vilvoorde.
 • Jongerencentrum Cidar uit Kortenberg krijgt 45.000 euro voor het project Netwerk Leerrecht in het arrondissement Leuven.

Extra informatie

Contact

Jeugdhulp, Tel. 016 26 73 07, jeugdhulp@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Investeringssubsidie voorzieningen bijzondere jeugdbijstand

Naar boven