Home  > Welzijn en gezondheid  > Adressen, cijfers en beleid

Adressen, cijfers en beleid

Adressen in de sociale kaart

De Sociale Kaart is een databank die alle welzijnsinitiatieven in Vlaanderen en Brussel bevat. Hier vind je snel en gericht bij wie, en waar je terecht kan met je vragen over welzijn, zorg en gezondheid.

Steunpunt sociale planning

Het steunpunt sociale planning ondersteunt lokale besturen en organisaties uit de verschillende welzijnssectoren  door het aanbieden van cijfermateriaal.

Investeren in welzijn

Impulsfonds om de achterstand aan welzijnsvoorzieningen in het arrondissement Halle-Vilvoorde weg te werken.

Subsidie vernieuwende projecten

Subsidies aan projecten die vernieuwend zijn voor de sector in het algemeen of voor specifiek de Vlaams-Brabantse situatie, of inspelen op het vastgelegde jaarthema.

Publicaties

Dossier 'Gezondheid' 2016

De gezondheidstoestand van de bevolking, risicofactoren vanuit levensstijl en omgeving, preventieve gezondheidsacties, ... maar ook tewerkstelling in de gezondheidszorg en de verschillende opleidingen.

Alle publicaties

Naar boven