Home  > Economie en landbouw  > Welzijn op het werk

Welzijn op het werk

Activiteiten

Studiedagen, brochures, wedstrijden,...al dan niet bestemd voor specifieke bedrijfssectoren.

Het provinciaal comité ter bevordering van de arbeid

De hoofdopdracht van het provinciaal comité ter bevordering van arbeid is het welzijn op het werk bevorderen door voorlichting en vorming.

Kalender

21 november 2017

Dynamisch Risicobeheersingssyteeem

Werken aan het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk is best haalbaar met het Dynamisch Risicobeheersingssyteeem.

Alle activiteiten

Naar boven